top of page

Bästa leverantör,

Faktureringsadress för Vesternäs Ved & Entreprenad kommer att ändras . Den nya faktureringsadressen hittar ni i tabellen nedan. Vänligen notera att endast fakturor kan skickas till postboxadressen.

 

Den kan inte användas för varuleverans, annonsering eller dyl. När fakturor skickas med e-post ska en e-post innehålla endast en faktura och dess bilagor sammanfogade i en PDF-fil.

Vi önskar ändå att också ni skulle gå över till e-fakturering.

Vår e-faktureringsadress och förmedlarkoden hittar ni i tabellen nedan.

 

Mottagning av leverantörsfakturor:

E-faktura: 003726402542

E-fakturans förmedlarkod: 003708599126 (OpenText)

E-post: fennoa.510013@erin.posti.com

Per brev: Vesternäs Ved & Entreprenad PL 53945 01051 LASKUT

Ifall ni har frågor angående detta meddelande, kan ni kontakta mig,
tel. 050 380 2911.

 

Vi tackar för samarbetet!

Vesternäs Ved & Entreprenad

Dan Vesternäs

bottom of page